Product

 

 

请保存在原装密闭容器中 BLUESIL RTV 3038 B A1 的标准有效期是从生产日期起 12个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

BLUESIL RTV 3038 B A1

光学透明性;离型

双组份室温硅橡胶

亚太区

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

hardness_cd523e03-72a3-4261-93f9-36f7bbeeafb1hardness_cd523e03-72a3-4261-93f9-36f7bbeeafb1硬度39PairedMixISO 868邵氏A
elongation_68a5ddf2-2baf-4e60-ac6f-0a8a18a758b2elongation_68a5ddf2-2baf-4e60-ac6f-0a8a18a758b2延伸率> 300PairedMixASTM D 412%
tensile-strength_e61eb2e0-4dc3-47b0-a61f-b673f1b265dctensile-strength_e61eb2e0-4dc3-47b0-a61f-b673f1b265dc抗拉强度> 6PairedMixASTM D 412MPa
tear-strength_a14604f3-602f-4240-a9bf-15d90bbfbd13tear-strength_a14604f3-602f-4240-a9bf-15d90bbfbd13撕裂强度> 20PairedMixN/mm

 

 

 

 

BLUESIL RTV 3038 A A1BLUESIL RTV 3038 A A1/our_offer/Product/90061487/90061497/BLUESIL-RTV-3038-A-A1

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS