Product

 

 

请保存在原装密闭容器中 BLUESIL EMULSION 2400 的标准有效期是从生产日期起 6个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

请查看安全数据表

BLUESIL EMULSION 2400

BLUESIL EMULSION 2400 是一种聚甲基氢硅氧烷乳液,属于非离子类型。

涂层;不粘;离型;防水性

乳液

应用于:

  • 用于地板和瓷砖的表面防水处理;
  • 用于干喷基材表面防水处理,如:消防粉和各种填料;
  • 纺织(平整的,混合的,针织的或无纺纤维)表面的防水处理。

北美

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

​外 观乳白色液体​
​活性成分, %40​
​pH, 约3.3​
​比 重, 25℃, 约​1.05
乳液类型​非离子​
​稀释剂​蒸馏水

 

​ ​外 观 乳白色液体​ ​活性成分, % 40​ ​pH, 约 3.3​ ​比 重, 25℃, 约 ​1.05 乳液类型​ 非离子​ ​稀释剂 ​蒸馏水

 

 

​外 观乳白色液体​
​活性成分, %40​
​pH, 约3.3​
​比 重, 25℃, 约​1.05
乳液类型​非离子​
​稀释剂​蒸馏水

 

​ ​外 观 乳白色液体​ ​活性成分, % 40​ ​pH, 约 3.3​ ​比 重, 25℃, 约 ​1.05 乳液类型​ 非离子​ ​稀释剂 ​蒸馏水

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS